Politics is People is Politics

Samhällsengagemang kan göras på olika sätt. För mig är det både ett kall och en glädje i att arbeta för samhället. Dit räknar jag olika sorters frivilligarbete som har ett högre mål än egen vinning.

Jag har en del erfarenhet av frivilligarbete från föreningsliv inom idrott, välgörenhet och politik. Har även varit förordnad som god man under studietiden vilket gav insikter i olika livsöden.

Inom politiken vill jag ge av min erfarenhet och kunnande för att kunna sköta våra emensamma angelägenheter på bästa sätt och skapa den bästa möjliga framtid för våra barn och unga. Födda och kommande.

Politik är bara en del av mitt liv. Jag är egen företagare och aktivt med i start-up-bolag och i styrelser. Allt detta sammantaget tillsammans med mitt engagemang gör att jag uppfattar mig vara väl lämpad att för Korsholms invånares bästa fortsätta styra kommunen i de kommande utmaningar som vi står inför.