Politics is People is Politics

——————————————————————————–

Samhällsengagemang kan göras på olika sätt. För mig är det både ett kall och en glädje i att arbeta för samhället. Dit räknar jag olika sorters frivilligarbete som har ett högre mål än egen vinning. Jag har en hel del erfarenhet av frivilligarbete från föreningsliv inom idrott, välgörenhet och politik.

Inom politiken vill jag ge av min erfarenhet och kunnande för att kunna sköta våra gemensamma angelägenheter på bästa sätt och skapa den bästa möjliga framtid för våra barn och unga. Både nu levande och kommande generationer.

Politik är bara en del av mitt liv. Jag är egen företagare och aktivt med i start-up-bolag och i styrelser. Allt detta sammantaget tillsammans med mitt engagemang gör att jag uppfattar mig vara väl lämpad att verka för hela Österbottens invånares bästa.

—————————————————————————

Yhteiskunnan puolesta voi toimia eri tavoin. Minulle on sekä kutsumus että ilo toimia yhteiskunnan hyväksi. Siihen lasken kaiken vapaaehtoistoiminnan, jolla on korkeampi tavoite kuin oma henkilökohtainen hyöty. Minulla on paljon kokemusta vapaaehtoistyöstä nuorisourheilun-, hyväntekeväisyyden- ja politiikan puolesta toimineena.

Politiikassa haluan antaa kokemustani ja osaamistani yhteisten asioidemme hyväksi ja luoda asukkaille, erityisesti lapsillemme ja nuorillemme paras mahdollinen tulevaisuus. Nykyisille sekä tuleville sukupolville.

Politiikka on vain osa elämääni. Olen yrittäjä ja aktiivinen startup-yrityksissä ja hallituksissa. Tämä yhdistettynä suurella omistautumisellani vaikuttamaan asioiden eteenpäin viemiseen näin itseni sopivaksi toimimaan koko Pohjanmaan asukkaiden hyväksi tulevien haasteiden edessä.