15.1.2022 Välfärdsområdet, Vasabladet + ÖT

https://www.vasabladet.fi/Artikel/Visa/549648

https://www.osterbottenstidning.fi/Artikel/Visa/549648

Välfärdsområdet kräver stenhård kostnadskontroll, skriver Samuel Broman i sitt debattinlägg inför valet till välfärdsområdesfullmäktige.

Välfärdsreformen är här. Finland står inför framtida utmaningar med att klara av den servicenivå som vi vill upprätthålla när befolkningen åldras och vi har färre i arbetslivet. Målet med reformen är att kunna stävja de kommande kostnadsökningar som vi har framför oss genom att bättre kunna samordna den service som vi erbjuder.

Välfärdsområdet berör invånare i alla skeden av livet. Regionalt skapar vi en ny gemensam enhet, ”storkommun” från Kronoby i norr till Kristinestad i söder.I de gamla kommunerna lämnar hälften av budgeten kvar med skolor som största verksamhet. Reformen är ändå inte klar förrän frågor om framtiden uppkommer. Kommer exempelvis även skolorna att inlemmas i välfärdsområdet? Hur kommer finansieringen att fungera? Kommer välfärdsområdena att slås ihop till större områden? Kan vi påverka framtiden?

Inför valet till välfärdsområdets fullmäktige är det betryggande att så många talar och lovar varmt om allt som ska förstärkas, förbättras och tryggas. Utbildningsinsatser ska ökas och löner höjas. Man lovar förbättringar men samtidigt ska det vara billigare. Hur går det ihop?

Verklighetens hårda sanning uppenbarar sig nog senast när man ska börja fördela knappheten i den budget som välfärdsområdet får sig tilldelad. När man inte har mer resurser att fördela utan att hushålla med de som finns på ett sparsammare sätt.Vem vill inte att vår välfärd ska vara den bästa i världen? Det kanske den redan är. Men hur ska man lyckas upprätthålla minst den nivån som vi har idag medan vi vet att kostnaderna, av olika orsaker, kontinuerligt ökar? Ur min synvinkel kräver det en stenhård kostnadskontroll, det kräver kraftiga utvecklingsinsatser och förtroendevalda som har integriteten att prioritera i de tuffa frågeställningarna.Vad vill jag med välfärdsområdet?

För att vi ska kunna upprätthålla och utveckla nuvarande servicenivå måste välfärdsområdet bejaka utveckling och aktivt söka bättre sätt att fullgöra sina uppgifter. Förutom en effektiv organisation behöver vi digitala system och tekniska hjälpmedel som kan förenkla, påskynda och underlätta arbetet och speciellt hjälpa till att minska fysiska påfrestningar. Digitalisering är inte en fråga om att ersätta fysiska kontakter utan att kunna skapa en helhet som gör att rätt information finns tillgänglig på rätt ställe så att rätt insatser kan genomföras i rätt tid. För den enskilde ska det innebära bättre möjlighet att följa med sin egen situation.

Välfärdsområdet ska, gärna i samarbete med kommunerna, underlätta för invånarna att i förväg identifiera och förebygga hälsorisker. Som företagshälsovården gör idag.

Österbotten kan vara en föregångare genom att aktivt delta i utvecklingen av nya landvinningar. Det kan också skapa nya jobb.

Utveckling är nödvändigt för att klara av den personalbrist som finns inom välfärdsområdet. Det räcker inte med att utbilda fler och kompensera bättre. Vi behöver tänka nytt, arbeta på nya sätt exempelvis, förutom att utveckla och använda tekniska och digitala hjälpmedel, genom att förenkla hierarkiska strukturer och fördela ansvaret mer i självstyrande team. Vi har bättre förutsättningar att behålla personal om den enskilde har bredare möjligheter att påverka och utveckla sitt arbete. Samtidigt ska vi vara öppna för alternativa lösningar och inte låsa oss vid ideologiska sätt att organisera välfärden. Tredje sektorn och privata aktörer är en viktig del av vår välfärd.

Förändring och osäkerhet om framtiden väcker ofta oro. Men å andra sidan har vi nu en ypperlig möjlighet att tillsammans i Österbotten bygga det bästa för invånarna. Hur ska man då välja sin kandidat? Hurudana förtroendevalda behöver välfärdsområdet? Måste man vara utbildad inom välfärdssektorn?

För mig är det klart att det alla områden som kommer att handhas av nya välfärdsområdet redan har sina experter för det dagliga arbetet. En personal som utgörs av experter på det de gör medan de nya förtroendevalda kommer att få ta ställning till beslut och prioriteringar i mer övergripande frågor. Österbotten behöver förtroendevalda med en positiv framtidstro, som prioriterar utveckling, agerar faktabaserat, ser helheter och som vågar ta svåra beslut, även om besluten är otrevliga. Även om man tror besluten kan göra det svårare att bli omvald.

Som född i Jakobstad, uppvuxen i Nykarleby, med tidigare bopålar, förutom i Stockholm, Ekerö och Mariehamn, också i Vasa och numera i Korsholm känner jag mitt Österbotten väl. Med min bakgrund från näringslivet, som företagare och jurist kombinerat med aktivt frivilligarbete har jag rört mig mycket i hela landskapet. Det har gett insikter som jag ser som ypperliga för att hjälpa till att skapa en effektiv, välfungerande, människonära och framtidsorienterad verksamhet i hela vårt Österbotten.Jag har kunnandet, motivationen och beslutsamheten som behövs.

SAMUEL BROMAN (SFP), KANDIDAT I VÄLFÄRDSOMRÅDESVALET

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.