Samuels åsikter

”Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket” tillskrivs kanske felaktigt den socialdemokratiske välfärdssamhällsbyggaren Gustav Möller (1884-1970). Oberoende av ursprung så är det något jag gärna ser som rättesnöre när det gäller den offentliga ekonomin.

Den offentliga apparaten ska vara kostnadseffektiv så att tillräckliga resurser ska finnas för att genomföra det uppdrag som folket genom de förtroendevalda har valt att samarbeta om. Tillräckliga resurser men inte mer. Varje skatteeuro ska förvaltas såsom om det vore ens egen. Resurser ska inte slösas.

Jag är för vårt välfärdssamhälle som långt ger alla jämbördiga möjligheter att forma sitt liv. Välfärdsamhället som tar hand om de som inte har möjlighet till det själv. Samtidigt ska engagemang belönas. Arbete och företagsamhet ska uppmuntras.

Tredje sektorns insats och engagemang är mycket viktigt för vårt samhälle. Ovärderliga insatser på olika områden.