Vaalilupaus

Monille hyvinvointialueen valtuuston valintaa on vaikea konkretisoida. Miten valita ehdokas? Mitä hyvinvointialueen luottamushenkilöiltä vaaditaan? Millaisia luottamushenkilöitä hyvinvointialue tarvitsee?

Hyvinvointialueen luottamushenkilöt joutuvat ottamaan kantaa kokonaisvaltaisiin ja vaikeisiin päätöksiin laajoissa kysymyksissä. Toimintaa toteuttavat asiantuntijat eli henkilöstö.

Hyvinvointialueella on kyse siitä, miten käytämme käytettävissä olevia resurssejamme mahdollisimman hyvin. Näin voimme parhaiten tarjota palvelua, jota olemme sitoutuneet tarjoamaan asukkaille.

Hyvinvointialueen tulisi toimia niin, että asukas saa tarvitsemansa palvelun oikeaan aikaan ja oikealla tavalla. Mutta tavoite olisi asetettava vielä korkeammalle. Hyvinvointialueen pitäisi yhteistyössä kuntien kanssa helpottaa asukkaiden terveysriskien tunnistamista, jotta näitä voidaan ehkäistä etukäteen.

Hyvinvointialueen on vahvistettava kehitystä ja etsittävä aktiivisesti parempia tapoja hoitaa tehtävää myös teknisten ja digitaalisten apuvälineiden avulla.

Muutos ja epävarmuus tulevaisuudesta herättää usein huolta. Mutta nyt meillä on mahdollisuus yhdessä rakentaa pohjanmaan asukkaille yhteistä parasta.

Liike-elämän kokemuksellani, yrittäjänä ja lakimiehenä yhdistettynä aktiiviseen vapaaehtoistyöhön minulla on taustaa ja tietämystä, jotka ovat välttämättömiä tehokkaan, toimivan, ihmislähtöisen ja tulevaisuuteen suuntautuvan liiketoiminnan rakentamiseksi. Minulla on tarvittava osaaminen, motivaatio ja päättäväisyys. Haluan olla äänesi