Vallöfte

Valet till välfärdsområdesfullmäktige är för många svårt att konkretisera. Hur ska man välja sin kandidat? Vad krävs av förtroendevalda? Hurudana förtroendevalda behöver välfärdsområdet?

Förtroendevalda i välfärdsområdet kommer långt att få ta ställning till omfattande och svårövervägda beslut i mer övergripande frågor. Verksamheten däremot sköts av experterna, personalen.

Välfärdsområdet är en fråga om hur vi använder våra tillgängliga resurser så bra som möjligt.  Så att vi på bästa sätt kan erbjuda den service vi åtagit oss att erbjuda invånarna.

Välfärdsområdet ska verka så att invånaren får den vård denne behöver, i rätt tid och på rätt sätt. Men målet borde ställas än högre. Välfärdsområdet borde, i samarbete med kommunerna, underlätta för invånarna att i förväg identifiera och förebygga hälsorisker.

Välfärdsområdet ska bejaka utveckling och aktivt söka bättre sätt att fullgöra uppgiften även med hjälp av tekniska och digitala hjälpmedel.

Förändring och osäkerhet om framtiden väcker ofta oro. Men nu har vi möjlighet att tillsammans i Österbotten bygga det bästa för invånarna.

Med min bakgrund från näringslivet som företagare och jurist kombinerat med aktivt frivilligarbete har jag en bakgrund med insikter som är nödvändiga för att bygga en effektiv, välfungerande, människonära och framtidsorienterad verksamhet.

Jag har kunnandet, motivationen och beslutsamheten som behövs. Jag vill vara din röst.